Affärsområden

Läs mer Kontakta oss

Fasta nät

Vi har under årens lopp haft utbyggnad av fasta nät som centralt affärsområde i bolaget. Våra projektledare har en lång och gedigen erfarenhet av olika projekt inom detta segment.

Läs mer

Radionät

Allt mer av vår tillvaro styrs och underlättas av våra mobila enheter, vare sig det är telefoni, eller bild. Kraven på mobilnäten och kapaciteten ökar konstant i takt med att fler och fler tjänster tillkommer.

Läs mer

Solenergi, Laddboxar, Energi & Säkerhet

Systemintegrering är ett av våra ledord. För att optimera våra kunders nyttjande av befintlig infrastruktur i tele-, och datanäten utför vi projekt som integrerar och effektiviserar alla typer av installationer och säkerhet. För oss hänger dessa system oftast ihop för att ge maximal nytta.

Läs mer

IoT

För oss är IoT inget nytt begrepp. Vi har under lång tid arbetat med system för integrering av olika uppkopplade enheter. Utvecklingen går dock enorm snabbt just nu.

Läs mer