Digitalisering och IoT

Läs mer Kontakta oss

För oss handlar begreppet IoT (Internet of Things) lika mycket om Integration of Things.

Vi har under lång tid arbetat med system för integrering av olika uppkopplade enheter. Utvecklingen går dock enorm snabbt just nu. Vare sig det är fastighetssystem, egna ”privata” mobilapplikationer, mobiltäckning inomhus eller något annat så ställs högre krav på infrastrukturen. Det finns flera olika typer av lösningar för kommunikationen mellan uppkopplade  enheter.  Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa dig att välja den bäst anpassade lösningen för dig.

Det finns flera olika typer av standarder såsom 5G, NB-IoT,  LoRa eller Sigfox, beroende på syfte. LoRa används till stor del för fastighetssystem såsom övervakning och styrning av VA och vatten. Dessa s.k. smalbandslösningar lämpar sig väl för många uppkopplade IoT enheter där det ska sändas korta meddelanden eller mätvärden.