Network Services

Läs mer Kontakta oss

Vi utför installationsarbeten av data-, telenät, passagesystem, el, säkerhet och teknisk infrastruktur.

Vi genomför samtliga delar inom installationsarbeten Antingen som en helhet eller i vissa fall delar. Detta innebär att vi ansvarar för förstudier, nätplanering och nätdesign, installationsarbeten, markarbeten samt slutligen dokumentation och kvalitetsdokument för nätet. Samtliga i personalen är högutbildade och certifierade för sina arbetsuppgifter. Vi har specialistkompetens inom olika segment såsom markarbeten, mobilnät, systemintegration m.m.